אור מושאל

הרעיון שמאחורי הפסל             נתונים טכניים           הפסל הבא

Comments are closed.