אינטימיות – הרעיון שמאחורי הפסל

הפסל מורכב מקוביה וכדור שקופים הנתונים זה בתוך זה, ומיצגים את האלמנט הזכרי והנקבי בטבע. כל אחד מהם שומר על אופיו היחודי הן מבחינה צורנית והן מבחינת גווני האור, קצב חילופם וכיוון תנועתם. יחד עם זה נמצאים כל אלה בהרמוניה ביניהם. כדי לתת המחשה נוספת למהותם האידיאלית של יחסי גבר ואישה, הנמצאים בקשר אינטימי, נעים צבעי האור של הקוביה, החובקת את הכדור, כלפי מעלה, מבטאים את הרעיון, שבקשר כזה, נכון שכל אחד ישא על כפיו וירומם את האחר.
יש המייחסים את הקובייה לאלמנט הזכרי, בשל הקוים החדים, ואת הכדור לאלמנט הנקבי, בשל קימוריו.
לעומתם יש הרואים את הכדור כאלמנט הזכרי, בגלל חדירתו  לתוך הקוביה המכילה אותו.

חזרה  לגלריה              נתונים טכניים                         הפסל הבא

Comments are closed.