אש חיים

הרעיון שמאחורי הפסל            נתונים טכניים               הפסל הבא

Comments are closed.