אש מתים

הרעיון שמאחורי נר הזכרון                 נתונים טכניים                לפסל הבא

Comments are closed.