טלית שכולה

         הרעיון שמאחורי הפסל           נתונים טכניים         הפסל הבא

 

 

 

Comments are closed.