לב זהב גדול

 הרעיון שמאחורי הפסל             נתונים טכניים                  הפסל הבא

Comments are closed.